Час по миротворчество в училище - искате ли?

Толкова е мощно, а не само красиво и забавно, когато цял клас от 7-8 годишни деца, миротворят заедно! Включително с "агресивните" сред тях, със "странните" сред тях, с...
още

Защо за ЧР-ите е важно да са добри миротворци и имат чудесна възможност за това?

Зададох този въпрос на самата себе си и на няколко ЧР-ри, които са уважавани като честни и истински успешни в професията си. Интересно ли Ви е какво отговориха?...
още

„Как се решава лесно семеен спор с медиация?“ – адвокат и медиатор споделят заедно

Семеен спор? „Защо медиацията при развод у нас все още е добро изключение, вместо обичайна практика? Възможно ли е агресията и конфликтът на ценности да бъдат...
още