Срещи за Взаимообмен

Имате нужда да обмените опит, да намерите идеи и насоки по гореща за вас тема?

Или просто да задълбочите и разширите разбирането си по важен за личния ви и професионален успех, въпрос?

Да почерпите опит от работещи практики и да погледнете собствения си по нов начин?

А имате ли нужда от работещи за вас контакти?

Повече:

Срещата е взаимообмен на извлечена мъдрост и опит. Организираме я, когато са налице достатъчно желаещи да обменят опит и огледат заедно даден въпрос или тема. Правим предварително прочуване, за да сме сигурни, че сме „на една вълна” и срещата ще е на тази вълна. В срещата се случва обмяна на добри практики, задълбочаване на разбирането по темата/ проблема и аха-провокация да се погледне на тях „извън кутията”.

Различните гледни точки и перспективи към фокус проблема (problem – от лат. „задача за решаване”) са възможност да го разберем в дълбочина, да „осветим” и скритите му за нашия субективен поглед, аспекти. Тази среда (специално обгрижена и плодотворна) дава възможност за изграждане на реалистични решения на проблемите, поставени във фокуса.

Формат на срещата:

Въведение с провокативни и специално подбрани според нуждите на участниците гледни точки – извлечен опит, мъдрост и поглед към темата от друг ъгъл/ ракурс.

Фасилитирана дискусия – оглеждане на истинските намерения, интереси, причини, взаимовръзки, цели, стратегия, подходи и пътища. Възможност за поставяне на масата, споделяне, допълване и развиване на конкретни идеи и проверката им в откровена и обективна среда - дали и доколко работят за нас.

Очертаване на насока за конкретна работа и план за действие, стъпка по стъпка.

Срещата има и добавена стойност - в нея изследваме и опознаваме както подхода и „отношението към” фокус темата (които най-често са ключ към промяна и подобрение), така и самите себе си като свързани личности.