Защо за ЧР-ите е важно да са добри миротворци и имат чудесна възможност за това?

Зададох въпроса на себе си и на няколко ЧР-ри,

които уважавам и са уважавани като честни и истински успешни в професията си.

Интересно ли Ви е какво отговориха?

  • Деница Борисова, Head of HR and Legal Department Festo Production EOOD, Bulgaria:

"Защо за ЧР-рите е важно да са добри миротворци/медиатори" ли?

Управлението на човешките ресурси е функцията в организацията, която по своята същност е създадена, за да помага и да се грижи за хората - за служителите, но и за ръководителите, които също са преди всичко хора :) Наша задача често е да обучаваме хората в организацията на всякакъв вид "меки умения": умения за комуникация, умения за даване и за получаване на обратна връзка, умения за разрешаване на конфликти, умения за управление на промяната и много други. Въпреки това, колкото повече са хората в една организация, толкова повече гледни точки и възможности за конфликт. Разбира се, практиката показва, че и двама души са напълно достатъчни.

Точно в такава ситуация инструментите на медиацията са от незаменима помощ за един ЧР - ние можем да бъдем не само посредници, изпълнители на волята на работодателя, пазители на интересите на една от спорещите страни, но и миротворци. Медиацията помага точно за това - да няма победител и победен, а да постигнем търсеното и от двете спорещи страни разрешаване на даден казус. Моето лично мнение е, че обучението по медиация е силно препоръчително за всеки мотивиран и отдаден на професията си ЧР специалист.

  • Ина Радева, HR business partner at Atos IT solutions and Services:

Според мен, всяка професия, която е свързана с интензивен контакт с хора, изисква нагласа win-win, настройка да търсим общото в другите, да търсим заедно печелившите решения.Всяка една ситуация между човеци може да провокира конфликт, от каквото и естество да е - лично, професионално, може да е нещо повърхностно или дълбинно и неосъзнато.

Специалистите, които работят в сферата на Управление на човешките ресурси ежедневно се потапят в подобни ситуации - понякога участват те самите, а много по-често са преки или не преки свидетели на конфликти и неразбирателства на работното място. Няма нищо по-нормално от това. Хората са различни и всеки идва на работа със своята история, със своята призма, през която пречупва света и случващото се около него, със своите нужди, очаквания и стремежи. Нерядко търканията и неразбирателствата в офиса стигат до ЧР - човеците :) (все пак сме наследници на "личен състав" и нищо лично не ни е чуждо :D).

В такива деликатни ситуации миротворчеството е адекватен и изключително ценен път за приземяване и събуждане на инстинкта за търсене на взаимния интерес. А нали за това сме на работа, точно на тази работа? :) В медиацията на работното място аз разпознавам зрелия подход към човеците и техните нужди - с уважение, зачитане, търпение и искреност, защото само така можем да се докоснем до себе си и другите и да намерим верния път, който да върне мира :) и на работното място, и не само.

Отговор на Даниела Йорданова, старши мениджър ЧР, можете да прочетете ТУК

Следва продължение...

И моят отговор към момента:

Установено е, че колкото и да внимаваме в картинката, когато е спокойна, критичните ситуации най-ясно показват и разгръщат силата и интегритета на всяка личност и екип.

Странните разминавания и трудните разговори, които изкарват човека отвъд излъсканата му фасада и зоната му на комфорт - те срещат и разширяват наистина. „Дай да те срещна, когато си нажежен и всезнаещ и ще ти кажа докъде си стигнал.“ – казват с усмивка старите японци. Именно в такива моменти проличава и как прокламираните принципи и правила от фирмената/организационната култура, сработват на практика. И точно тогава се отваря ново пространство за генериране на свежи решения от друго ниво на перспектива.

Специалистите Човешки ресурси са в златна ключова позиция и неслучайно са дясната ръка на всеки мениджър и собственик на бизнес.

Замисляли ли сте се например, че те са естествен:

  • довереник на най-големия и на най-малкия човек в компанията,
  • буфер и мост между висшия мениджмънт и работника/служителя (от екипа или производството в завода или чистачката, които са в досег с най-интимните елементи от удовлетворението на клиента),
  • проводник на фирмената култура и проверител на нейното реално функциониране на отделните нива и в конкретни места,
  • подбиращ „свежа кръв“ за дейността и основен преговарящ при раздяла,
  • с постоянното предизвикателство да свързват без да смесват, да поемат някои най-тежки удари в комуникацията и да омекотяват други, да съчетават интересите на компанията с интересите на работещите в нея, да са едновременно неутрални и достъпни, твърди в принципите и търсещи леките и бързи процедури по взаимно съгласие,
  • „линчпини“* (Сет Годин) и „носители на честотата“ (Екхарт Толе) –

 *"Някога на всяко работно място имаше два отбора: на мениджмънта и на работниците. Сега вече има и трети отбор – на линчпините. Тези хора свързват другите, правят нужното, за да се осъществяват нещата и да се създава добър ред от хаоса. Те са основните градивни блокчета в структурата на всяка голяма организация. Като малката скоба в железарията, която държи колелото да не изпадне от оста, те може и да не са прочути, но са незаменими. "Линчпин" буквално означава чивия, скоба, която придържа колелото на каруцата към главината. В преносен смисъл има значение на важна, съществена част от нещо, важен, ключов член на организация. Именно в последното значение Сет Годин развива своята теза за смисъла на работата и на нашето място в нея, като практически превръща думата в нов термин. Както Годин пише: „Всеки ден срещам хора, които могат да дадат толкова много, но се сдържат, защото са твърде заблудени или уплашени. Време е да спрем да се оплакваме от системата и да си начертаем заедно обща карта. Във всеки има интелигентност, важен принос и изкуството, което създава, е безценно. Само той може да направи това – и е необходимо и прекрасно за всички ни да го направи."

Ако сте ЧР, не подценявайте тези качества/възможности. Ако сте собственик на бизнес, не подценявайте ЧР-ра си. Вече повече от дузина ЧР-и на успешни компании се обучиха за медиатори и действат вдъхновено... Аха-гордеем се с тях!  

Днес фирмите с утвърдено име на пазара на труда разчитат на своите ЧР-ри за подбора и грижата за човешкия ресурс. Доколко работата на тези ключови специалисти ще стимулира процеса на укрепване на взаимоотношенията между служителите и за пробуждане на активната позиция в работния процес обаче, зависи от личностните качества на самите ЧР-ри. Нужна е наблюдателност и далновидност при подбор на кадрите, безпристрастност и съпричастност (емпатично слушане и отворен диалог) при възникнали конфликтни ситуации, вътрешна убеденост за неутралност и уверенa, компетентна подкрепа за win-win решения.

Катина Клявкова, HR & Organizational Culture Consultant, Professional Mediator

А Вие как мислите и какво сочи личният Ви опит: Дали и защо за ЧР-ите е важно да са добри миротворци?...

Сертифициращ тренинг за медиатори

Управление на конфликтите на работното място – TV разговор с продължение

Всички истории