"Орган - Организъм - Организация" - любими мисли от Петър Дънов

¤ Единственото реално нещо, което притежавате на този свят е вашият организъм. Докато вие не проучите вашият организъм ще бъдете невежи и не ще може да разбирате Природата. Защото нашата Велика Майка – Природата, не само подкрепя безусловно, но и ограничава постоянно своите деца по всички правила, които тя притежава. 

 ¤ Човек трябва да изследва и изучава всички свои органи, заедно с  функциите, които те изпълняват и връзките помежду им. Човек трябва да изучава себе си, както земеделецът изучава земята, която обработва.

 ¤ Първото нещо,  което се забелязва в нашия организъм, е,  че в него има ред, взаимност при общата дейност и хармония между всички работници, които познават своята работа много добре. В организма не се гонят частни цели. Тук се гони една обща цел, едно общо благосъстояние, на което човек се радва. Тук е тайната на общия успех. В този организъм няма своеволие, няма произволни действия, в него владее единство. И, когато една от съседните клетки   заболее и страда, всички друга клетки ù съчувстват и бързат да премахнат по някакъв начин злината. Вътре в човека   всичко е разпределено с  математическа точност, и щом тя съществува, силите в организма се уравновесяват  взаимно  и образуват онази хармония, която наричаме здраве. Онези клетки, които престават да изпълняват своята длъжност и стават вредни и опасни за здравето на другите клетки, биват изхвърлени от тялото заради общото добро. Върху този предохранителен закон на Природата почива нашето здраве.

¤ Тялото е интересен обект за изучаване. То е малка вселена, в която стават различни промени. Човешкото тяло е синтез на всички процеси  в Природата. То е най-усъвършенстваната машина на земята, то къща, в която човек живее, то е инструмент, с който свири. Ако познаваш тялото си, ще познаваш видимия и невидимия свят. Ако познаваш взаимовръзките ще живееш добре. Ако познаваш окръжаващите, ще разбереш цялата Вселена. 

¤ Човешкият организъм представя грамадна държава, на която поданиците са обединени в името на Любовта. Тя е  употребила милиони години, за да организира всички клетки в едно цяло да вършат обща работа. Който съзнава това и може да запази великата хармония, която съществува в неговия организъм, той се радва на добро здраве и на щастлив живот. Обаче най-малкото нарушаване на тази хармония разколебава единството между клетките, внася известна дисхармония в организма и човек заболява.

¤ Някой казва: Аз зная, че слънцето се върти. Питам: твоето слънце върти ли се? Казва: Зная, че месечината се празни и се пълни. Питам: Твоята месечина празни ли се, пълни ли се? Ето къде е знанието – да знаеш кое е добро и кое не е за теб. Гледайте вашето сърце пълни ли се с добро и изпразва ли се от зло, от ненужното. Това е да знаете какво е празнене и какво пълнене. И след това ще почувствате лекота. 

¤ Сама по себе си клетката е малка, но тя е проводник на нещо велико. Когато  се организират в едно цяло, малките  клетки стават  проводници на великия, съзнателен Живот. Всяка клетка представя електрическа лампичка, през която минава светлината. И човек представя малка вселена с определена цел и движение в известна посока. Ако изучавате живота на клетката отделно, ще видите, че тя представя в миниатюр живота на целия човек. Ако пък изучавате колективния живот на тия клетки, както и връзката помежду им, ще видите, че те представят природния, Божествения живот в миниатюр. 

¤ Да използваме заложбите, които Природата ни е дала и да ги обработваме. Да знаем кои са съществените неща в света. Несъществените са излишен товар за самия човек. Силната сестра е станала силна, защото се е упражнявала. Страхливата е станала страхлива, защото се е упражнявала за страх. Човек трябва да работи и с лявата, и с дясната страна на мозъка си, за да разпределя еднакво неговите енергии. 

¤ Три неща в Живота за необходими – почва, семе и онзи, който ще посее семето. Ако имаме почвата, а нямаме семето, нищо няма да излезе; ако имаме лозата, но нямаме почва, пак нищо няма да излезе; а ако имаме почва и семе, а няма лозар, който да обработва, и това е невъзможно. Само тогава една лоза може да принесе плод. Сега ще направя едно сравнение: почвата, това сте вие, лозата е словото, което е вложено във вас, а лозарят е божественият дух, който обработва. Всяка една възвишена мисъл, желание, които се разработват във вас, които цъфтят и радват душата ви, се подкрепят от този божествен лозар. 

¤ Всеки орган има двойна служба: външна и вътрешна, т.е. материална и духовна. Никой няма право по какъвто и да е начин да нарушава  законите, върху които е построен неговият организъм. Организмът е съставен от безброй малки, живи душички, които следят работата на своя господар. Ако той направи някаква грешка, от която да пострада целият организъм, те казват: "Не е умен нашият господар". Не минава много време и цялото съдружие от живи клетки постепенно започва да се разпада. 

¤ Стомахът е глава на душата. Стомахът е мъж. Между този мъж и главата има тясно съотношение, те се разбират, защото са мъже. Белите дробове са жени на мозъка, а сърцето е тяхното дете. И стомахът си има жена и дете. Аз искам само да доведа до съзнанието ви идеята, че всяка мисъл, която минава през вас ще произведе известен резултат в организма ви, който резултат ще се прояви сега или в някой друг момент. Ако не поправите сега мислите си, те ще останат такива и за години напред. Някой ще каже: „по благодат съм спасен”. Как? Като паднеш във водата и те извадя, може по благодат да си спасен, но след изваждането ти трябва да се научиш да работиш. 

¤ Клетките на стомаха са разумни. София не е разумна, но софиянци за разумни. София не сте я срещали, но софиянци сте срещали – някои са по-разумни, а други по-малко. Стомахът е като София, но стомашните клетки са много умни и са специалисти. Ако турите в стомаха неподходяща храна, всички клетки гладуват и я изхвърлят навън. Тези стомашни клетки често са много по-умни, отколкото своя господар. Затова той трябва да се съгласува с тях. Винаги, когато човек не може да роди нещо, което е свързано с вече роденото, с природното, то умира. А страданията са необходимата връзка, която да му покаже какви да бъдат отношенията със света.

¤ Вие живеете в един свят, в едно училище, в един офис и всички тези работи, които имате са задачи. Страх, това е дин предмет. Ако човек нямаше чувство за страх, ще го прегазят каруците, а инак се пази, ходейки по тротоарите и така спасява живота си. Към този страх просто трябва да се добави чувството на благоразумие.

¤ Така и Природата възпитава – каквото поискаш тя ти го дава, няма против хубавата шапка, но да има и съответната глава. Човек трябва да се облече красиво, но в тази външна дреха да има нещо, което съответства на негова вътрешна добродетел. Добродетелта не се купува, не се показва, тя се изработва. Например, трябва да изработиш своята справедливост, за да знаеш какво ще ти се случи, да го предвиждаш и чувстваш. Или да знаеш как да запазиш добрите отношения и приятелството.

¤ Някой се подвизава в живота, а вие му казвате: Ти много си закъснял, ние колко неща вече знаем! Това значи да му затвориш очите. Какво знаете вие? Кажи на този свой брат: Братко, много хубаво си направил, започнал си добре. Не е важно кога ще стигне, аз като тръгна на разходка, вървя полека, разглеждам всички буболечки, всичко, което срещам на пътя, и най-после стигам. Не е нужно да се бърза, за да се стигне по-скоро до Черни връх. Като тръгнеш за Черни връх, наблюдавай по пътя извирчетата, буболечките и пеперудите и, ако умът ти е постоянно буден, ще видиш как природата работи. И ще стигнеш навреме. Бих желал на всички така да са отворени очите. 

¤ Не бягайте от мъчнотиите! Страданията са път, за да се събереш в себе си. Те са едно красиво състояние на духа. Който е силен и, който благодари, когато страда, няма да се мине и един-два часа и изведнъж ще му просветне! 

¤ Да допуснем, че един от вас е тъкач, друг- писар, трети– работник на лозето и т.н. Търговецът ще приложи мислите си в търговията, тъкачът в тъкачеството си, копачът - в копането, изобщо всеки в своето призвание. Онзи, който е тъкач ще тъче здраво и солидно; преждата му ще трябва да бъде здрава, нишката му също, а не прицвъкната. Защото всяка мисъл се оприда от мислите и желанията, които ви занимават. Тази нишка, така изпредена, ще влезе като сила на вашата воля и ще се приложи в материалния свят. 

¤ Преди два дни говорих нещо върху късането на цветята и казах, че всяко откъсване на десет цветчета води след себе си смъртта на някой човек. Ако кажете на някого десет лоши думи, къщата на някого ще изгори. Ако посеете някъде десет цветя, някой добър човек ще дойде на земята. Правете наблюдения от този характер, за да видите, че това не са само приказки. 

¤ Онези цветя, които са по-близо до прозореца, ги поливате както и останалите, но те са по-свежи, защото върху тях пада повече светлина. А тези, които са поставени на по-затънтено място, на север, все ще се чумерят. Всички казват: Какво да се прави с тях!. Аз намирам едно малко прозорче, търям я там и тя започва да вирее. Светлинка иска тя.

¤ Ако посадите едно житно зърно, жълъд или яблъчна семка, най-първо всички магнетични сили, работещи вътре в земята ще привлекат стремежа на растението надолу. Всеки корен търси онези течения, които служат за храна. Затова някои потъват дълбоко в земята, други по-плитко, трети излизат на повърхността. Всяко течение долу в земята има съответното течение горе във въздуха. В съответсвтие с тях корените се проектират надолу, а разклоненията на стеблото нагоре в разни посоки. Така е и с всяка добра мисъл, която излиза от вашия мозък. Тя не се отдалечава, а остава тясно свързана с вас. Щом мислите лошо за някой човек, отправяте своите корени към него, а там няма никаква храна за вас, само отрова. 

¤ Вашето задаване на въпроси е подобно на стоенето в стая, в която има голям прозорец, а срещу прозореца голямо огледало, в което сутрин изгревът на Слънцето се отразява. Сега всички стоите и чакате да го видите в огледалото. Аз искам да излезете от стаята навън. Гледайки в огледалото никога не можете да преживеете Истината. Огледалото може да ви покаже само, че слънцето изгрява някъде от дълбоко, т.е., че истината е зад гърба ви. 

¤ Трябва да изучавате основните правила във вашия живот и ще сте доволни и от малкото знание, което имате. Това знание ще ви служи като една основа за нова придобивка, която можете да прилагате всеки ден. Добрата работа може да се изпълни всеки ден по хиляди начини: като обработвате своите мисли и облагородявате чувствата си, калявате волята си, заздравявате тялото си, пресъграждате го. След това можете да влезете в обществото, да служите на всички хора, да изучавате техния живот и да им помагате. Следователно, първата фаза на всеки един живот трябва да започва с обработване на собствените чувства и мисли.

¤ Човек трябва да изучава своето естество и да не се безпокои от състоянията, които преживява. Често радостите, които имате не са ваши. А духпвната радост на човека е нещо постоянно, тя никога не се изменя, не се взема. Отвън може д аима бури, нещастия, може да плаче по двадесет пъти на ден, но вътрешно пак е радостен. Това е опитност. Така е и с вярата, надеждата и любовта. Човек може да падне и да се охлузи, нищо не значи това падане. Щом е свършил работата си, той все е придобил нещо. След дъжда, след облаците все ще се оправи времето, няма да бъде все така. По този начин ще работите практически, т.е. опитно ще работите. Защото всяко нешо става по закона на абсолютната свобода и никой друг не може да ви помогне за това, което е ваше. 

¤  Човек е една къща, най-хубавата къша, която е съградена. Той има два прозореца, и една входна врата, има два вентиралтора, две слушалки за съобщение с външния свят, има един инспектор, който проверява нещата и един език, който проверява дали влязлото отвън е добро за него или не. Когато не е добро този инспектор не го приема. В тази къща има и двама служещи – те са ръцете. Като дойде някой, те казват: заповядайте. Значи у човека има 5 сетива, те са живи. И трябва да знаете дали те работят нормално. 

¤  На всеки от нас са дедени тези условия, които са необходими за повдигането на неговата душа. И всяка мисъл, която служи за твоето повдигане – изпълни я. Същото е и при храненето: онази храна, която поддържа твоето здраве, употреби я; онази, която уврежда здравето ти, не я приемай. Всяко желание, което разширява твоята душа, внася свобода и любов в нея, изпълни го, не питай никого. 

¤  Трябва да намерите вътрешната връзка. Онова състояние, при което всички ваши нужди да не ви смущават. Човек не трябва да уповава на доброто, което прави, но трябва да остави доброто в него да работи! Доброто е общо у всички хора. То е божественото, което работи у всеки. 

¤ Съзнанието се разширява от съзнание. Ако вашето съзнание не дойде в контакт с друго съзнание, не може да се разшири; ако един ум не дойде в съотношение с естествения, природния ум не може да се разшири. 

¤ Когато събирането става съзнателно, то има смисъл. След като се събирате, увеличавате ли се? Не е достатъчно само да се събирате, но всеки от вас като излезе от събранието, усеща ли да е стабал по-голям, по-разширен, отколкото е бил? При всяко събиране енергийното тяло на човека трябва органически да се разшири поне с една десетохилядна част от милиметъра. 

¤  Какво е цигулката за човека? - цигулката представя човешкото тяло. Пазете свещено следното правило: и при най-мъчните условия на живота не продавайте цигулката си. Цигулар, който при трудните условия на живота продава цигулката си, е осъден на големи страдания. Следователно, каквото и да е тялото ви, каквито недостатъци да има, те могат да се изправят. Как? - чрез упражнения. 

¤  Като изучавате човешкия организъм, виждате четири важни уда (уд (арх.) – орган), които го управляват: мозък, бели дробове, сърце и стомах. Най-тясно свързан с физическия свят е стомахът. За да поддържа своя живот той се нуждае от човека. Но и човекът е в зависимост от стомаха. Колкото по-горе отиваме, толкова тази зависимост се намалява. И дробовете се нуждаят от човека, но по-малко. Средата, в която живее човек, е готова храна за дробовете.  Като приемат въздуха, дробовете хранят и мозъка. Тъй щото, пряката зависимост на мозъка от човека  се намалява. Сърцето обаче, в своята деятелност е съвършено независимо от човека. Понеже е представител на Божественото начало в човека, сърцето представя държава, напълно независима и свободна. 

  

 

 

 

 

Всички истории