Сертифициращ тренинг за медиатори

 

СEРТИФИЦИРАЩ тренинг за медиатори

Какво е?

Цялостно базово обучение за придобиване на правоспособност на медиатор по изискванията на Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. Независимо с каква основна професия или образование сте - "всяко дееспособно лице, неосъждано за престъпления от общ характер" може да придобие официален сертификат за медиатор. (Към момента няма законови изисквания за степен и вид образование над основното, но е възможно това да се проемни скоро с новите изменения в ЗМ.) Ако сертификатът не е от значение за вас или вече разполагате с такъв и искате специализиран или надграждащ тренинг, вероятно ще предпочетете някоя от другите тренировки, които предлагаме.

Медиацията е практичен метод за спогодяване, за разрешаване на спорове по мирен път.

За кого е подходящо?
За всички професионалисти, които желаят да преоткрият и да разширят уменията си за разрешаване на спорове чрез спогодяване. Напр.: психолози, социални работници, преподаватели, журналисти, мениджъри на екипи и организации, предприемачи, специалисти по човешки ресурси, връзки с обществеността, водещи на групи и дискусии, посредници, правни съветници, адвокати, консултанти, обучители, фасилитатори и други.

За всички любители на хармоничните и партньорските взаимоотношения, които по една или друга причина се чувстват привлечени от идеята да практикуват професионално медиация.

Получавате:

-          бутикова информация и бутиково отношение, а не такива на принципа на конфекцията 1. практически, всеотдаен и задълбочен обмен на информация, тънкости и ‘цаки’ от реални и разнообразни случаи на медиатора с ежедневна успешна практика в България от 15 години насам, наградена през 2015 година от Съюза на юристите и Национална асоциация на медиаторите за успехи и принос, 2. предварително съобразено с вашите актуални интереси и предизвикателства; 3. по най-високите и актуални международни стандарти.

-          компетентност (знания+умения+опитност): да разпознавате ключовите точки и дълбоките причини/интереси; да сте добър домакин - настроен на честотата на нулевата точка и изобилието от решения и да създавате подходяща атмосфера за среща в свободното аха!-пространство; да познавате и прилагате разнообразни подходи за партньорско общуване, за договаряне и предоговаряне в настоящето; да ползвате актуални работещи инструменти за разрешаване и трансформиране на конфликти; да се справяте спокойно с агресия и предизвикателно поведение; да работите успешно с емоциите и чувствата в синхрон с умовете; да прилагате свой набор от похвати за вдъхновяване на творчески решения и излизане от задънени улици... и т.н.

-          в малка група (до 12 души), в която взаимообменът е най-ефективен;

-          в съкровена група - с хора, които ще общуват от сърце и най-вероятно ще имат сходни на вашите и моята нагласи към живота и взаимоотношенията;

-          запознаване с аха!-подхода в медиацията;

-          съпреживяване в същинска медиаторска атмосфера/среда = т.е. същата, в която провеждам самите медиации и, в която можете да преживеете да сте, както страни, така и медиатори и наблюдатели, заедно с опитен, любознателен и раздаващ се докрай партньор;

 -         сертификат, който получавате след успешно преминат изпит и Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието и да практикувате като професионален медиатор;

-          възможност да сте част от аха-мрежата и от групата ко-медиатори към Центъра за медиация „Партньорски взаимоотношения”;

-          и още много, което ще видим и разберем като се съберем.  

Давате каквото и както ви дойде отвътре и такса за участие: 800 лв. (крайна цена) с авансова вноска от 300 лв. при записване. 

! Преференциална цена от 700 лв. при ранно записване поне три месеца преди датата на тренинга и внасяне на цялата сума наведнъж при записването.

Тази такса е за участие в курса в гр. София. За други градове таксата се определя допълнително като се вземат предвид транспортните и други необходими разходи.

Общи формални изисквания (Наребда 2 по чл.8 от ЗМ): "Обучението на медиатори се провежда в рамките на 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове. За успешно преминаване на сертифициращия тренинг за медиатори, е необходимо да присъствате най-малко на 80% от всички часове, както и да преминете успешно: писмен тест, практическа проверка и събеседване. В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте преминали тест и/или практически изпит, удостоверението за участие в курса не дава правоспособност на медиатор. Но в този случай имате възможност да се явите на теста/изпита още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението."

Треньорите?
Катина Клявкова + двама партньори (треньори-медиатори) в хармоничен екип и с гостуващи специалисти по конкретни теми.

Моята мотивация е: да дам и да споделя. През последните 16 години приоритет ми беше да партнирам в самите случвания, в същинския живот на медиацията. И да се развивам и работя с най-смелите и успешни, според мен, миротворци и медиатори по света. По естествен път, чрез зачестилите запитвания, разбрах, че е дошло време и за концентриран обмен тук, за предаване нататък и разширяване. Нека става с лекота, с радост, щедро и за благото на всички ни!

Къде?

В гр. София - в центъра на града, на достъпно и уютно място, което се избира предварително за всеки отделен тренинг.

В други градове мястото и времето се уточняват с предварителна заявка.

Осигурени са материали и чай-кафе паузи.

Кога?

Обичайно сформираме групи през месеците: март, май, септември и ноември.

За актуалните конкретни дати, вижте: тук.

Продължителност? - два последователни уикенда (две съботи и недели) + интерактивна едноседмична част и индувидуален коучинг, с което се преизпълват с лекота и по най-добър начин, изискуемите по Наредба 2, брой часове (60 часа).

Записването можете да направите на e-mail: office@ahaya.org и на тел. 0887 43 34 78.

Групите са нарочно малки и при запълване нa местата можете да се включите в следваща група.

Превод на таксата: Потвърждаваме запaзването на място за Вас след приемане на заявката Ви и заплащане на авансова такса от 300 лв. или пълната такса за участие. Необходимо е пълната такса да бъде преведена най-късно една седмица преди началото на тренинга. При заплащане на таксата след началото на тренинга, размерът й се увеличава със 100 лв. При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане, защото е за минималните административни разходи. 

Моля, ако желаете фактура, да ни предоставите данните за нея при записването си.

Всички такси се заплащат само по банкова сметка на Ахая ООД, както следва: ТБ "Алианц Банк България" АД, BIC - BUINBGSF, IBAN BG22BUIN74441095904116. Като основание за превода, моля посочвайте: медиация тренинг.

Чакаме ви с обич и МЕДено настроение!

Ахая, със своя уникален подход, е сред официално одобрените обучителни организации в Единния регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието и е с дългогодишен успешен опит в интерактивното и демократично образование.

Вижте най-новите дати за тренингите ТУК!

Всяка година обичайно правим тренинги през месеците: март, май, септември и ноември.

Обратна връзка от участници:

септември 2015, октомври 2015, ноември 2015-1, ноември 2015-2;

пролет 2016; май 2016, септември-октомври 2016, ноември 2016,

март 2017 , май 2017 , ноември 2017 , 2018

Повече за медиацията: www.mediationtea.com  

Благодарим Ви, че отворихте тази врата!

Всички истории