Ко-медиатори и партньори

Христин Клявков - медиатор (търговска медиация, корпоративна медиация, медиация по потребителски спорове, семейна медиация и др.) и корпоративни финанси; 

Деница Белоконска - медиатор и неорайхиански психотерапевт;

Маги Благоева - медиатор, създател на Общност за демократично образование и учител;

Веселка Данчева - медиатор и търговски директор;

Деница Давидкова - медиатор и community development в Център за приобщаващо образование;

Даниела Илиева - медиатор (медиация в училищата);

Елена Яньова - медиатор (семейна медиация);

Красимир Ташев - медиатор (семейна медиация, вещни спорове);

Петко Теодосиев - медиатор (семейна медиация, авторски права);

Стефи Божилова - психолог и интегрален коуч;

Списък на аха-медиаторите към Център за медиация Парнтьорски взаимоотношения