Среща с огледала

Търсите обективна и непредубедена обратна връзка по ваше предизвикателство или за развитие на ваша идея/ проект?

 

Накратко:

Предлагаме ви:

- среща за оглеждане на предизвикателството от няколко гледни точки – различни от вече познатите ви;

- среща за разгръщане на личния/ професионалния ви проект с препоръчан от нас външен гост - експерт в областта.

Повече:

Какво се случва на срещата?

Нашият екип за подобни срещи е от хора, които са:

- професионално отговорни да са неутрални и непредубедени;

- ежедневно работят и трансформират различни модели (работещи и не) за справяне с предизвикателства.

- формално и неформално подпомагат и имат опит в подкрепата при развитие и разгръщане на проекти и идеи.

На срещата получавате поне две различни гледни точки и план за действие, работа по по-дълбокото и цялостно разбиране на вашият конкретен проблем/ проект. При нужда може да бъде организирана и среща с експерт по поставения от вас въпрос. Излизате от срещата с най-малко един полезен резултат, който веднага можете да използвате и задвижите.

Това е среща за вдъхновяване, провокиране и скициране на вашето решение и път за развитие. А не за извървянето на този път – това е индивидуална задача и зависи от личния избор и стил на всеки. Получавате и записки от срещата, които можете да използвате по своя преценка.

Как се случва?

В приятна, уютна среда. В диалог, като на място се избира план за работа, който е силно индивидуален – спрямо нуждата на личността, функционирането и приоритетите й.

И сега накъде?

При нужда и желание една такава среща може да се превърне в целенасочена работа чрез Коучинг за постигане на устойчиви резултати.

* Знаете ли, че: „Ако знаете твърде много, това може да изкриви гледната ви точка”?! – Анатомията на Грей