Фокус тема - какво и защо

"Блъскате си главата" сами с въпрос, проблем, предизвикателство, свързани с личното Ви и/или организационно развитие? Защо да блъскате? ;-) Сами. Защо да не погледнем към въпроса заедно?

Повече:

Тук можете да поставите проблем, предизвикателство, въпрос, който Ви вълнува И да получите поне още две гледни точки. Това е виртуалното пространство за дискусии и обмен пo въпроси, свързани с Human & Synergy Development.

Задълбочаването по тях се случва в реални Срещи за Взаимообмен.

 

Според нашият личен и професионален опит, оглеждането заедно работи, защото:

  • Самото формулиране (прецизно и обмислено) на въпрос е ключ за разрешаването му. ("Формулирането на въпроса е 90% от отговора му", „Споделянето на откритото е 90% от осъзнаването му”);
  • Изразяването на проблема (обективизиране) води до усещане за освобождаване;
  • Получаването на поне още две гледни точки разширява перспективата и дава ясни насоки за работещо-сега решение;
  • Полезни сме на поне още един човек, попаднал тук, дори само с поставянето на въпроса;
  • Най-често така се привличат/ оформят групи за взаимообмен по даден въпрос.

 Какъв въпрос бихте поставили днес?...