Аха Истории

Търговска медиация

Медиацията е съвсем на мястото си, когато става дума за ефективност в управлението на бизнеса и икономично разрешаване на търговски спорове.

Според данни на Световният Форум по Медиация (wmf.org) успеваемостта й в сферата на бизнеса е над 80%. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА

Търговската медиация e една различна, неформална, но структурирана среща за...
още

Час по миротворчество

Час по Мирღтворчество

~ проект (playshop) в училищата ~

Цели на playshop проекта: обгрижване на среда, в която естествено присъщите ни толерантност и хармония в различията, както и партньорския, win-win подход, да се проявяват свободно - в откровен диалог, игра, в лично споделена ценност. Включително и в...
още

Ехо от сертифициращият тренинг за медиатори

Сертифициращият трениг за медиатори (16-17 и 23-24 май 2015) беше изключително успешен!

А за мен като всеотдаен практик, треньор и ментор, беше и сбъдната мечта:

  • в съзнателен...
    още

Награда за медиатора Катина Клявкова

На 16.04.2015 г., в деня на Конституцията и празник на юриста,
Катина Клявкова получи признание за професионалните си постижения и активната си дейност, от Съюза на юристите в България и Националната Асоциация на Медиаторите. Председателят на Съюза, г-н Владислав Славов, връчи на Катина почетния знак на Съюза на юристите в церемония по награждаването, провела...
още

Сертифициращ тренинг за медиатори

 

СEРТИФИЦИРАЩ тренинг за медиатори

Какво е?

Цялостно базово обучение за придобиване на правоспособност на медиатор по изискванията на Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. Независимо с каква...
още