Аха Истории

Какво влагаме в думите – съзнателен диалог

Влагаме различно (раз-лично) съдържание, смисъл в думите. За мен „баланс” не е каквото е за теб „баланс”.  Ако сме съзнателни за това и подходим с разбиране, възможно е да тръгнем един към друг, за да открием кой какво точно влага в „баланс”. Ще задаваме въпроси и ще прецизираме, понякога е необходимо време и усилия и от двете стани, за да чуем гледната точка на...
още