„Как се решава лесно семеен спор с медиация?“ – адвокат и медиатор споделят заедно

Семеен спор?
„Защо медиацията при развод у нас все още е добро изключение, вместо обичайна практика?
Възможно ли е агресията и конфликтът на ценности да бъдат овладяни с малко помощ за сближаване на позициите?
Как може лесно да се решат отношенията между родители и деца, ако медиацията стане задължителна по висящи дела, ако поне една от страните я поиска?
Адвокат Валентина Георгиева и медиатор Катина Клявкова за медиацията при семейни спорове.

Възможно ли е тя да стане задължителна?“ – във Всеки следобед с Криси по Канал 3

ТУК можете да гледате видеото от участието ни на 24.01.2017г.

Коментар:

„Каква е спецификата и ролята на медиацията при един развод?
Много полезно участие. Вместо по навик хората да избират едно скъпоструващо, дълго и неудовлетворително производство, могат да изберат една лесна, уважаваща и зачитаща всички страни и интереси, безопасна практика, в която сами решават!
Прекрасно, нали! Дори, когато моментът е узрял за раздяла, тя може да се случи партньорски, взаимно уважително, и взаимно изгодно.“ – Марти Иванова

Всички истории